SVET ŠOLE

  Pristojnosti  Sveta šole so opredeljene z Odlokom o ustanovitvi šole. Svet je sestavljen tripartitno:

  • trije predstavniki ustanovitelja: Primož Oražem, Helena Primožič, Miloš Kogej.
  • pet predstavnikov delavcev šole: Lara Markovič, Zbačnik Urša, Jana Benčina, Ožbolt Damjana, Tina Troha.
  • trije predstavniki staršev: Rok Žgajnar, Klementina Kljun, Eva Obreza Modic .

Pristojnosti sveta šole:
· ustanovitelju predlaga spremembo in razširitev dejavnosti
· ustanovitelju daje mnenje in predloge o posameznih vprašanjih
· imenuje in razrešuje ravnatelja
· spremlja program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi
· obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki
· odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca
· odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
· opravlja druge naloge, opredeljene z aktom o ustanovitvi.

ZAPISNIK 8. KORESPONDENČNE SEJE SVETA ŠOLE – INVENTURA – FEBRUAR 2024

ZAPISNIK 13. SEJE SVETA ŠOLE – SEPTEMBER 2023

ZAPISNIK 12. SEJE SVETA ŠOLE – 6. 7. 2023

ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE SVETA ŠOLE – JULIJ 2023

ZAPISNIK SVETA ŠOLE – 28. 2. 2022

ZAPISNIK 4. KORESPONDENČNE SEJE SVETA ŠOLE – FEBRUAR 2022

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA ŠOLE – 29. 11. 2021

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA ŠOLE (30. 9. 2021)

ZAPISNIK 3. KORESPONDENČNE SEJE SVETA ŠOLE

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA ŠOLE – FEBRUAR 2021

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA ŠOLE SEPTEMBER 2020

ZAPISNIK 1. KORESPONDENČNE SEJE – NAPREDOVANJE RAVNATELJICE

ZAPISNIK 1. SEJE NOVEGA SVETA ŠOLE – 27. 2. 2020


ZAPISNIK 6. korespondenčne seje sveta šole o popisu

ZAPISNIK 10. SEJE SVETA ŠOLE – 24. 9. 2019

Zapisnik 5. korespondenčne seje – marec 2019

Zapisnik 9. seje sveta šole – 26. 2. 2019

Zapisnik 8. seje sveta šole – 27. 9. 2018

Zapisnik 4. korespondenčne seje sveta šole – 29. 1. do 5. 2. 2019

Zapisnik 7. seje sveta šole.

Zapisnik 3. korespondenčne seje sveta šole.

Zapisnik 1. korespondenčne seje sveta šole. Predlog sklepa s priloženimi glasovnicami ter gradivo: Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2016 okvirno pojasnilo k finančnemu načrtu, je bilo poslano vsem članom sveta šole v glasovanje po elektronski pošti dne 25. 05. 2016 s prošnjo, da izpolnjeno glasovnico vrnejo do 05. 06. 2016.

ZAPISNIK 10. seje sveta šole in sveta staršev, ki je bila v četrtek, 29. 09. 2015, ob 19. uri v zbornici OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas
ZAPISNIK PRVA STRAN ZAPISNIK DRUGA STRAN ZAPISNIK TRETJA STRAN ZAPISNIK ČETRTA STRAN

ZAPISNIK 3. seje sveta šole in sveta staršev, ki je bila v četrtek, 27. 09. 2012, ob 19. uri v zbornici OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas
zapisnik_sveta_sole_starsev_sept_12

ZAPISNIK 2. seje sveta, ki je bila v torek, 05. 06. 2012, ob 19. uri, v zbornici OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas.
zapisnik_sveta_sole_junij_12

ZAPISNIK 14. seje sveta,ki je bila v ponedeljek, 27. 02. 2012 ob 18,45. uri, v zbornici OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas.
zapisnik_sveta_sole_marec_12

ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE sveta šole, ki je bila izvedena v petek, 11.11.2011 s pošiljanjem gradiva za korespondenčno sejo po e-mailu.
korespondencna_seja_nov_11

Z A P I S N I K – 14. seje sveta šole in sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 27. 09. 2011 ob 18.45. uri, v zbornici OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas.
zapisnik_sveta_sole_feb2012

Z A P I S N I K – 13. seje sveta šole in sveta staršev, ki je bila v četrtek, 29. 09. 2011 ob 19. uri, v zbornici OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas.
zapisnik_svet_sole_starsev_sept11

Z A P I S N I K – 11. seje sveta, ki je bila v četrtek, 10. 03. 2011 ob 19. uri, v zbornici OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas.
zapisnik_sveta_sole

Z A P I S N I K – 7. seje sveta šole OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas, ki je bila dne 1.10.2007 v zbornici OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas.
zapisnik_sveta_sole_08

DOSTOPNOST