KULTURNA ŠOLA

logotip_kul_sola_10KULT_SOLA»Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture  v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja  nepogrešljivi partnerici.« (JSKD)

Šola lahko doseže naziv, če trajno ali vsaj štiri leta goji razvejano in kakovostno kulturno življenje na vsaj treh različnih področjih delovanja: na glasbenem, likovnem, literarnem, varovanju kulturne dediščine in na predstavitvenih dejavnostih, kot so ples, gledališče, lutke in folklora.

Menimo, da je naše delo na kulturnem področju poznano v naši ožji in širši okolici.  Zato smo se tudi mi prijavili na razpis za ta naziv. In ker smo ustrezali vsem zahtevam in pogojem, je ta laskavi naziv dosegla tudi naša šola, na kar smo zelo ponosni.

Vodja projekta je Irena Cundrič Iskra.

 

DOSTOPNOST