VARSTVO UČENCEV

Jutranje varstvo

Za učence prve triade bo organizirano jutranje varstvo od 6.00 do začetka pouka, za ostale učence pa od 7.00 dalje.
Jutranje varstvo 1. razred Mateja Trontelj Zgonc.
Jutranje varstvo od 2. do 4. razreda – učitelji po razporedu.
Od 5. do 9. razreda učiteljica Martina Kočevar in učitelji višje stopnje po razporedu.

Podaljšano bivanje

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z dvema oddelkoma podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje obiskuje 45 učencev od 1. do 5. razreda. Poteka v času od 11.25 do 15.45. Vodita ga:

  • OPB1 – Ester Palinkaš, Tina Troha
  • OPB1_2 – Ester Palinkaš Barbara Širaj, Mateja Trontelj Zgonc
  • OPB2 – Brus Ksenija, Tina Zobec Pirnat
  • OPB2_4 – Brus Ksenija, Helena Šivec, Manja Žeželj

 Varstvo vozačev

Za učence vozače imamo na razredni in predmetni stopnji organizirano varstvo.
Varstvo je organizirano od 11.35 do 13.45.  
Varstvo vozačev vodijo učitelji višje in nižje stopnje po razporedu.

KOLEDAR DEŽURSTEV UČITELJEV – VIŠJA STOPNJA

KOLEDAR – JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO VOZAČEV

SEZNAM – PODALJŠANO BIVANJE

Varnost učencev in prevozi

Na šoli je izdelan prometno varnostni načrt prihoda in odhoda v šolo. Razredniki seznanijo učence z varno potjo v šolo in iz šole. Šola sodeluje v okviru varnosti na cesti s Policijsko postajo Cerknica in s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina. Z avtobusnim prevoznikom imamo dogovor, da avtobusi stojijo pred šolo že pred prihodom učencev na postajališče.

 

DOSTOPNOST