VARNA POT V ŠOLO

Prometno varnostni načrt

Priporočila staršem pred pričetkom novega šolskega leta

 • prvošolci in drugošolci morajo imeti obvezno rumeno rutico in kresničko skozi celo šolsko leto
 • otroci naj uporabljajo načrtovane šolske poti, s katerimi se seznanijo v šoli in v sodelovanju s starši
 • otroka odrasli poučimo in vzgajamo, katera šolska pot je varnejša in kako ustrezno varno ravna na nevarnejših mestih
 • otrok hodi po pločniku ali če ni pločnika, ob levem robu cestišča, da opazi nasproti vozeča vozila
 • cesto otrok prečka samo na označenem prehodu za pešce
 • pred prečkanjem se otrok ustavi na robu ter z dvignjeno roko nakaže, da želi prečkati, nato pa vedno preveri (levo-desno-levo) ali je pot za prečkanje prosta
 • starejši otroci naj poskrbijo za svojo vidnost ter upoštevanje prometnih predpisov, ter naj ne uporabljajo mobilnega telefona v prometu, saj zmanjšuje njihovo zbranost na promet
 • otroci morajo biti med vožnjo vedno pripeti z varnostnim pasom in glede na višino (do 150 cm) nameščeni v ustrezen otroški varnostni sedež
 • na šolskem prevozu otroci uporabljajo zaščitne maske, sedijo vsak na svojem sedežu pripeti z varnostnim pasom ter torbico na tleh poleg sebe, na prevoz počakajo mirno na postajališču
 • na kolesu morajo imeti otroci obvezno kolesarsko čelado, saj bistro glavo varuje čelada
 • otrokom smo s svojim ravnanjem zgled, zato poskrbimo, da smo vedno pripeti, strpni in skrbni do drugih udeležencev v prometu
 • avtomobile lahko starši parkirajo na za to urejenih in označenih mestih pred zdravstvenim domom, pošto, občino ali pred večnamensko dvorano Bloški smučar

Najpogostejše napake pri vožnji otrok

Pri vožnji otrok pa so najpogostejše napake staršev, da otroka na krajših vožnjah, od doma do šole, vrtca, trgovine, babice, ne pripnejo v otroški sedež z varnostni pasom. Vendar so naletne teže otrok (20 kg) že pri 50 km/h okrog pol tone, kar pomeni, da otrok utrpi zelo hude poškodbe. V Sloveniji je večina predšolskih otrok poškodovanih ali celo umrlih v prometnih nesrečah prav kot potnikov v osebnih vozilih (več kot 60 %), ko bi jih morali odrasli odgovorno zaščititi v otoškem sedežu. Pogosto starši tudi nepravilno uporabijo otroški varnostni sedež, npr. namestijo sedež za dojenčke v smeri vožnje, kar je napačno, oz. ne uporabijo ustreznega otroškega sedeža glede na težo in velikost otroka. Prav tako ne namestijo otroškega sedeža dovolj trdno z varnostnimi pasovi v avto, zato svetujemo, da se vedno prepričajo, da je sedež dovolj trdno nameščen, se ne premika, ali pa uporabijo otroške sedeže z isofix pritrditvijo. Ter ponovno je pomembno, da otroka trdno pripnejo z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Pogosto tudi opažamo, da se večji otroci ne vozijo več v otroškem sedežu, zato poudarjamo, da morajo biti otroci do višine 150 cm (približno 10-12 let starosti) še vedno nameščeni v otroškem sedežu, jahaču z naslonjalom za hrbet in glavo, ter pripeti z avtomobilskim varnostnim pasom.

Povezave na video prispevke Javne agencije RS za varnost v  prometu:

NAČRT ŠOLSKIH POTI

 VARNA POT – NAČRT

 Ravnateljica: Milena Mišič
Pripravila: Anica Zabukovec   v sodelovanju z SPV občine Bloke
Predsednik: David Hiti

 1. Uvod

 Načrt varnih šolskih poti na območju občine Bloke je namenjen varovanju otrok in mladostnikov, ki po počitnicah zopet vsakodnevno postanejo udeleženci v prometu, v okolici šole, na poti v šolo in nazaj domov, ter tudi na raznih dejavnostih izven šolskega okoliša.

S preventivnimi aktivnostmi bomo sodelovali s člani SPV Občine Bloke:

 • predstavnikom policijske postaje Cerknica Vojkom Mlakarjem
 • s predstavnikom upravljalca cest režijskega obrata občine Bloke Davidom Hitijem,
 • s Francem Maroltom – predstavnikom Združenja šoferjev in avtomehanikov Cerknica,
 • z Zdravkom Avscem, predstavnikom redarstva Postojna,
 • s predstavnikom gasilskega društva Zmagom Ponikvarjem,
 • predstavnikom društva upokojencev Alojzijem Mazije

Naši osnovni cilji so:

 • – zagotoviti otrokom, učencem varno pot v šolo in domov
 • – izobraževati otroke, učence o varnosti njih in ostalih udeležencev v prometu, s poznavanjem varnega gibanja v prometu, varne opreme (svetla oblačila, odsevniki – predvsem ob slabši vidljivosti), varne opreme prevoznih sredstev (koles, skirojev, rolerjev, motorjev in avtomobilov)
 • – spodbujati udeležence prometa h kulturnemu, odgovornemu vedenju in medsebojnemu spoštovanju, ki naj bo zgledno in spodbudno, še posebej za najmlajše in ranljivejše udeležence v cestnem prometu (šolarji – predvsem v vlogi pešcev in kolesarjev)
 • – zagotavljati varnejšo cestno infrastrukturo in sproti odpravljati nevarnosti na šolskih poteh

 

Psihološki vidik otrok na prometne situacije

Naši otroci so dnevno vključeni v promet. Srečujejo se s prednostmi in hkrati tudi z nevarnostmi sodobnega prometa. Do desetega leta še ne znajo in ne zmorejo samostojno sodelovati v prometu. Pogosto pozabljamo na to, da otrokom majhnost ne omogoča, da bi imeli tak pregled nad dogajanjem v prometu kot odrasli. Pri hoji in teku še niso dovolj spretni, predvsem pa imajo otroci težave v prometu zaradi postopnosti zaznavnega in spoznavnega razvoja. Ne smemo pozabiti, da otroci:

  • nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato kasneje vidijo vozila, ki prihajajo z leve ali desne;
  • dobro slišijo, vendar ne vedo natančno iz katere smeri slišijo vozilo;
  • ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj;
  • ne razlikujejo brezhibno pojmov, npr. levo, desno (pogosto zamenjujejo);
  • ne zmorejo dolgotrajne koncentracije;
  • da se njihova pozornost hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo in mimogrede jih kaj zmoti (hitro pozabijo, ali so videli vozilo, ki se približuje);

Načrt varnih šolskih poti za OŠ Toneta Šraja Aljoše je dokument, ki je namenjen šoli (njenim učencem in zaposlenim), staršem oziroma skrbnikom otrok in lokalni skupnosti.

˝V kontekstu zakonske pravice do brezplačnega prevoza ter s tem povezano presojo ogroženosti varnosti učenca na poti v šolo, vse prevečkrat pozabljamo na odgovornost staršev, ki so zakonsko dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom, ko je ta udeležen v cestnem prometu (7. člen Zakona o pravilih cestnega prometa). Starši so odgovorni in presojajo tudi samostojno sodelovanje svojih otrok v cestnem prometu (87. člen Zakona o pravilih cestnega prometa) ter za to prevzamejo odgovornost.˝  (Javna agencija RS za varnost prometa, 2016, p.13)

Vozni red

VOZNI RED – ODPRI
 

VEČ PODATKOV V DOKUMENTU – VARNA ŠOLSKA POT

DOSTOPNOST