ŠOLSKA KNJIŽNICA

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE

URNIK A

  PONED. TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. ID     ID ID SLJ 9 ID
2. ID ID SLJ 9 ID SLJ 9
glavni odmor IZPOSOJA
9. razred
IZPOSOJA
8. razred
IZPOSOJA
7. razred
IZPOSOJA
6. razred
ID
3. SLJ9 SLJ 9 VRTEC ID ID
4. ID IZPOSOJA
3. razred
GU ID ID
5. IZPOSOJA
1. razred
IZPOSOJA
2. razred
  IZPOSOJA ID
odmor za kosilo ZPOSOJA
2. razred
BRALNA ZNAČKA
DO 13.00 
IZPOSOJA
5. razred
IZPOSOJA 4. razred         
6.   BRALNA ZNAČKA
DO 13.00
IZPOSOJA
DO 13.00
IZPOSOJA 4. razred    do 13.00    DDP 9

 

URNIK B

  PONED. TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. ID ID SLJ 9 SLJ 9 ID
2. ID ID ID ID SLJ 9
glavni odmor IZPOSOJA
9. razred
IZPOSOJA
8. razred
IZPOSOJA
7. razred
IZPOSOJA
6. razred
ID
3. ID ID VRTEC ID ID
4. ID IZPOSOJA
3. razred
GU ID ID
5. IZPOSOJA
1. razred
IZPOSOJA
2. razred
IZPOSOJA IZPOSOJA ID
odmor za kosilo IZPOSOJA
2. razred
BRALNA ZNAČKA
DO 13.00
IZPOSOJA
5. razred
IZPOSOJA 4. razred         
6. SLJ 9 BRALNA ZNAČKA
DO 13.00
IZPOSOJA
DO 13.00
DDP 9  

 

SEZNAM KNJIG ZA BRANJE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 – PO RAZREDIH

ODPRI SEZNAM

DOSTOPNOST