INTERESNE DEJAVNOSTI

ZLOŽENKA – OGLED

PRIJAVNICA NA INTERESNO DEJAVNOST

Dragi učenci, drage učenke in spoštovani starši!

Na naši šoli se trudimo, da bi učencem poleg obveznih dejavnosti ponudili tudi različne interesne dejavnosti, ki pomagajo učencem pri sprostitvi in poglabljanju na področjih, pri katerih želijo pridobiti nova znanja in izkušnje, se lahko krepijo ali izpopolnjujejo. 

Interesne dejavnosti, ki jih bodo izvajali naše učiteljice in učitelji, je nemogoče v celoti organizirati do odhoda šolskih avtobusov, zato bodo nekatere izmed njih morda potekale po pouku. Vljudno prosimo, da starši v primeru udeležbe na takšni dejavnosti, sami poskrbite za prevoz otroka domov.

Interesne dejavnosti se bodo pričele izvajati v mesecu OKTOBRU.

V primeru, da interesne dejavnosti izvajajo učitelji naše šole, so dejavnosti brezplačne. Bodo pa pri nekaterih dejavnostih možni dodatni stroški za materiale, ki jih bodo učenci uporabljali (izdelke dobijo domov), vstopnine ali prevoze. Stroške bomo obračunali pri položnici za malico.

Na šoli potekajo tudi dejavnosti, ki jih bodo izvajali klubi in posamezniki − zunanji sodelavci. Tem bo šola, glede na možnosti, nudila pomoč, prostore in sodelovanje pri sestavi urnikov dejavnosti. Izvajalci zunanjih dejavnosti sami odgovarjajo za obveščanje učencev (staršev) o poteku dejavnosti, za varnost udeležencev, za ustrezno izvajanje v skladu z normativi in standardi. Stroške izvajanja teh dejavnosti pokrijete starši.

V letošnjem letu smo za učence pripravili zloženko, v kateri je zbrana večina interesnih dejavnosti.

Na interesne dejavnosti se prijavite tako, da na priloženo prijavnico napišete katere interesne dejavnosti boste obiskovali v letošnjem šolskem letu. Izpolnjeno prijavnico vrnite razredničarki do petka, 22. 9. 2023.

 

Ravnatelj

Robert Grom

DOSTOPNOST