TEL/FAX: 01 7098 014
 

INTERESNE DEJAVNOSTI

V šolskem letu bodo organizirane naslednje interesne dejavnosti, na katere se lahko učenci prijavijo:

Interesna dejavnost Mentor Razred
Naravoslovna kresnička Alma Kandare 1.      –  7.
Računalniški tečaj Alma Kandare  1. – 6. razred (vsak razred po 5 ur)
Rdeč križ Ksenija Brus in Tina Troha 6.      – 9.r.
Vesela šola Ksenija Brus 4.-9.r.
EPI Reading Badge Ksenija Brus 1.-5.r.
Bookworms Ksenija Brus 2.-5.r.
Prva pomoč Ksenija Brus 5.-9.r.
Eko bralna značka 3. r Damjana Ožbolt 3.
Bralna značka 2. r. Barbara Širaj 2.
Bralna značka – 6 do 9 Martina Kočevar 6.-9.
Knjižničarski krožek Martina Kočevar 9.
GG4U Martina Kočevar 9.
Folklora    
Družabni ples Marcel Truden 7.-9.
Šola košarke Marcel Truden 1.-3.
Košarka Marcel Truden 4.-6.
Splošna vadba Marcel Truden 1.      , 2., 3.
Bralna značka 3 Damjana Ožbolt 3.
Bralna značka 4 Helena Šivec 4.
Eko bralna značka 4 Helena Šivec 4.
Ustvarjalnica Damjana Ožbolt 3.
Bralna značka 1. r Petja Ilejšič 1.r
Eko bralna značka 1.r Petja Ilejšič 1.r
Gasilski krožek Pavla Ponikvar (2. – 5. r.)
EPI Reading Badge. Grozdana Gornik 6.– 9. r
Bralna značka 5 Pavla Ponikvar 5.
EKO bralna značka 5 Pavla ponikvar 5.
Robotika   8.

 

Med letom bomo izvajali dodatne dejavnosti s pomočjo zunanjih sodelavcev.

 
 
 
DOSTOPNOST