TEL/FAX: 01 7098 014
 

POGOVORNE URE

ŠOLSKO LETO 2022/23

Globalna cilja učiteljevega svetovalnega dela z otroki in mladostniki sta:

a) Razvijanje spodbudne, odkrito sodelovalne klime:
v njej probleme opisujemo, vživljamo se v sogovornika (empatija), z njim ravnamo kot z enakovrednim sogovornikom, sodelujemo, negujemo medsebojno zaupanje in smo motivirani za iskanje rešitev.
b) Razvijanje pogovora v katerem učence učimo komunicirati: to pomeni, da prilagodimo svojo komunikacijo konkretni situaciji, konkretnim partnerjem, konkretnim ciljem; vse to seveda v kontekstu temeljnih etičnih načel. Ta cilj lažje dosežemo v osebnem pogovoru z učencem.

Na operativni ravni so naši cilji naslednji:
a) Individualna in skupinska pomoč učencem pri učenju, svetovanje pri metodah učenja, izdelovanju referatov in drugih domačih zaposlitev.
b) Individualno svetovanje učencem pri odločitvah, ki jih prinaša osnovnošolski program (izbira nivojske skupine, izbirni predmeti, ocenjevanje znanja, nacionalni preizkus, izbira poklica oz. nadaljevanje šolanja,…).
c) Svetovanje učencem pri problemih odraščanja, težavah pri odnosih z vrstniki; iskanje alternativnih rešitev v konkretni stiski, ki jo učenka oz. učenec doživlja.

Če povzamemo – Pogovornih ur se lahko udeležite učenci in učenke, ki:

  1. želite pomoč in svetovanje pri tem, kako naj se učite posamezni predmet,
  2. pomoč oz. nasvet pri izdelovanju domačih nalog, referatov, raziskovalnih nalog,
  3. imate probleme odraščanja, stiske, odnosi z vrstniki,
  4. imate probleme šolskega in izvenšolskega življenja,
  5. in podobno.

SEZNAM ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 – V IZDELAVI

  Pogovorne ure učenci
Ime priimek dan ura
Damjana Ožbolt PON 6. URA (12.35 – 13.20)
Petja Ilejšič SRE 5. URA (11.30 – 12.15)
Pavla Ponikvar PON 6. URA (12.35 – 13.20)
Helena Šivec TOR 6. URA (12.35 – 13.20)
Tina Troha PON 2. URA (8.45 – 9.30)
Grozdana Gornik TOR 6. URA (12.35 – 13.20)
Ksenija Brus PET 5. URA (11.30 – 12.15)
Jerneja Kovšca TOR 6. URA (12.35 – 13.20)
Alma Kandare ČET – B. URNIK 6. URA (12.35 – 13.20)
Marcel Truden
TOR 6. URA (12.35 – 13.20)
Martina Kočevar    
Milena Mišič    
Mija Lavrič
PET 5. URA (11.30 – 12.15)
Jana Kraševec PET PREDURA
Barbara Širaj    
Irena Cundrič Iskra    
Ester Palinkaš
PON 2. URA (8.45 – 9.30)
Jana Benčina
   
Anica Sterle TOR 4. URA (10.40 – 11.25)
Manja Žeželj
ČET 5. URA (11.30 – 12.15)
 
 
 

 

 
 
 
DOSTOPNOST