TEL/FAX: 01 7098 014
 

POGOVORNE URE

ŠOLSKO LETO 2019/20

Globalna cilja učiteljevega svetovalnega dela z otroki in mladostniki sta:

a) Razvijanje spodbudne, odkrito sodelovalne klime:
v njej probleme opisujemo, vživljamo se v sogovornika (empatija), z njim ravnamo kot z enakovrednim sogovornikom, sodelujemo, negujemo medsebojno zaupanje in smo motivirani za iskanje rešitev.
b) Razvijanje pogovora v katerem učence učimo komunicirati: to pomeni, da prilagodimo svojo komunikacijo konkretni situaciji, konkretnim partnerjem, konkretnim ciljem; vse to seveda v kontekstu temeljnih etičnih načel. Ta cilj lažje dosežemo v osebnem pogovoru z učencem.

Na operativni ravni so naši cilji naslednji:
a) Individualna in skupinska pomoč učencem pri učenju, svetovanje pri metodah učenja, izdelovanju referatov in drugih domačih zaposlitev.
b) Individualno svetovanje učencem pri odločitvah, ki jih prinaša osnovnošolski program (izbira nivojske skupine, izbirni predmeti, ocenjevanje znanja, nacionalni preizkus, izbira poklica oz. nadaljevanje šolanja,…).
c) Svetovanje učencem pri problemih odraščanja, težavah pri odnosih z vrstniki; iskanje alternativnih rešitev v konkretni stiski, ki jo učenka oz. učenec doživlja.

Če povzamemo – Pogovornih ur se lahko udeležite učenci in učenke, ki:

  1. želite pomoč in svetovanje pri tem, kako naj se učite posamezni predmet,
  2. pomoč oz. nasvet pri izdelovanju domačih nalog, referatov, raziskovalnih nalog,
  3. imate probleme odraščanja, stiske, odnosi z vrstniki,
  4. imate probleme šolskega in izvenšolskega življenja,
  5. in podobno.
 (dodano 20. 9. 2019)
  Pogovorne ure učenci
Ime priimek dan ura
Damjana Ožbolt PO 12.30  – 13.15
Petja Ilejšič SR 11.25  – 12.10
Pavla Ponikvar SR 13.15 – 14.00
Helena Šivec PO 12.30  – 13.15
Andreja Mestek ČE 12.30  – 13.15
Grozdana Gornik ČE 12.30  – 13.15
Ksenija Brus TO 13.15 – 14.00
Jerneja Kovšca PO 12.30 – 13.15
Alma Kandare TO 12.30 – 13.15
Maja Brancelj PO 9. 45 – 10.30
Martina Kočevar PO 13.15 – 14.00
Milena Mišič ČE 12.30 – 13.15
Anica I. Zabukovec SR 12.30 – 13.15
Barbara Širaj PO 12.30 – 13.15
Irena Cundrič Iskra TO 8.40 – 9.30
Anica Sterle PE 11.25 – 12.10