TEL/FAX: 01 7098 014
 

NADARJENI

V letošnjem šolskem letu bomo na šoli izdelali individualizirane programe dela za učence 5., 6., 7., 8. in 9. razreda, identificirali bomo nadarjene učence v 4., ob koncu šolskega leta bomo evidentirali nadarjene učence 3. razreda.

Delo z nadarjenimi učenci na naši šoli že poteka v obliki notranje diferenciacije, nivojskega pouka, interesnih dejavnosti, dodatnega pouka, priprav na različna tekmovanja.

Evidentiranje nadarjenih učencev v 3. razredu

Naloge Čas izvedbe
Predstavitev koncepta »Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci« staršem na roditeljskem sestanku september
Oblikovanje učiteljevega mnenja maj
Evidentiranje nadarjenih učencev junij

Med šolskim letom bodo učenci lahko še dodatno razširili svoje znanje na dodatnih popoldanskih aktivnostih, ki bodo organizirane posebej za nadarjene učence. Delavnice bodo pripravili učitelji različnih predmetov ali zunanji izvajalci. Udeležba na teh delavnicah bo za učence prostovoljna.

Nadarjeni učenci imajo tudi možnost, da pod mentorstvom učitelja izdelajo raziskovalno nalogo. Če bo kdo izmed učencev izrazil zanimanje za izdelavo raziskovalne naloge, mu bomo na šoli pomagali poiskati ustreznega mentorja.

 
 
 
DOSTOPNOST