IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Ta izjava se nanaša na Osnovno šolo Toneta Šraja Aljoše, Nova vas. V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) želimo spletno stran približati najširšemu krogu uporabnikom.

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.https://ostsaljose.splet.arnes.si/.

Zakon o dostopnosti spletišč mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) osnovne šole zavezuje glede vsebine spletišč in mobilnih aplikacij, ki se nanašajo na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije, kot so na primer šolski koledar in urniki. Upravne informacije vseh slovenskih osnovnih šol zbrane in objavljene na
spletnem mestu resornega ministrstva: https://www.gov.si/teme/o-osnovni-soli/
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti, ki nam jo nalaga zakonodaja, smo na spletišču
zagotovili možnost, da uporabniki lahko:
 spremenijo pisavo,
 povečajo velikost besedil,
 spremenijo kontrast barv na spletišču,
 ustavijo premike in uredijo besedilo,
 nastavijo da so vse povezave podčrtane.

Vtičnik SOGO dostopnost omogoča funkcionalnosti na stopnji AA (WCAG 2.0), je skladen s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA.

Stopnja skladnosti

Spletišče OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • dokumentu v pdf obliki,
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • organigrami,
  • slike nimajo nadomestnega besedila,
  • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij
  •  videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov
  • nekatere slike so zaščitene z geslom.
Odprava vseh ovir bi predstavljala nesorazmerno breme za šolo (6. člen ZDSMA).

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko sporočite po telefonu ali pošljete po navadni ali elektronski pošti

OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE, NOVA VAS 
NOVA VAS 4B
1385 NOVA VAS

tel: 01 7098 014

Epošta:  starsi-osljtsa@guest.arnes.si.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
INFORMACIJSKO DRUŽBO
Davčna ulica 1
1000 LJUBLJANA
01 555 58 48
gp.irsid@gov.si

 

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena in objavljena  31. 11. 2020 na podlagi samoocene.

Izjava je bila pregledana  in posodobljena 1. 9. 2021 na podlagi samoocene.

Izjava je bila pregledana in posodobljena 5. 9. 2022 na podlagi samoocene.

Izjava je bila pregledana  in posodobljena 14. 4. 2023 na podlagi samoocene.

 
DOSTOPNOST