TEL/FAX: 01 7098 014
 

RODITELJSKI SESTANKI

Predvideni roditeljski sestanki za šolsko leto 2022/23. Tekom leta so možne tudi spremembe. O njih bodo starši obveščeni.

Roditeljski sestanki

kdaj tema R nosilec
Junij 2022 Hišni red, predstavitev dela 1. Petja Ilejšič
Milena Mišič
Avgust 2022 Delo v prvem razredu, prvi šolski dan 1. Petja Ilejšič
December 2022 Načini dela v prvem razredu: Delavnice za starše 1. Petja Ilejšič
september Seznanitev z delom v drugem razredu 2. Barbara Širaj
jesen Branje – delavnica za otroke in starše 2. Barbara Širaj
pomlad Poročilo o delu oddelka 2. Barbara Širaj
september Seznanitev z delom v tretjem razredu 3. Damjana Ožbolt
oktober Delavnica – poštevanka 3. Damjana Ožbolt
marec Analiza dela, izbirni predmeti 3. Damjana Ožbolt
september Seznanitev z delom v 4. razredu 4. Helena Šivec
november Delavnica »Učenje učenja« in delo z razredno skupnostjo 4. Helena Šivec
svetovalna delavka
maj Predstavitev poletne šole v naravi in zaključek šolskega leta 4. Helena Šivec
Marcel Truden
september Delo v 5. razredu in šola v naravi 5. Pavla Ponikvar
oktober Predstavitev šole v naravi 5. Pavla Ponikvar
april Standardi znanj ob koncu 2. triade 5. Pavla Ponikvar
september Predstavitev dela v razredu 6. Marcel Truden
november ŠVN smučanje na Rogli 6. Marcel Truden
Maj/junij Analiza dela v 6. razredu 6. Marcel Truden
september Predstavitev dela v razredu 7. Jerneja Kovšca
Januar CŠOD Breženka 7. Jerneja Kovšca
Maj Analiza dela v 7. razredu 7. Jerneja Kovšca
september Predstavitev dela v razredu 8. Alma Kandare
januar CŠOD Breženka 8. Alma Kandare
Maj/junij Analiza dela v 8. razredu 8. Alma Kandare
september Predstavitev dela v razredu 9 Ester Palinkaš
januar CŠOD Breženka, analiza dela, karierna orientacija 9. Ester Palinkaš
maj Analiza dela v 9. razredu 9. Ester Palinkaš

 

 

 
 
 
DOSTOPNOST