TEL/FAX: 01 7098 014
 

ZAPOSLENI

 Administrativni in tehnični delavci

 Računovodja: Vesna Zbačnik (projekt2@os-tsaljose.si)
Tajnica: Vesna Zbačnik, Urša Drobnič (porod. d.), Jana Benčina (starsi-osljtsa@os-tsaljose.si)
Kuhar: Mitja Zidar (mitja.zidar@os-tsaljose.si)
Čistilke: Darja Intihar, Darinka Drobnič
Hišnik: Vinko Otoničar (vinko.otonicar@os-tsaljose.si)
Kombinirano delo: Bernarda Modic, Martina Korošec

Na šoli je zaposlenih 32 delavcev:

ravnateljica
24 strokovnih delavcev
9 tehničnih in administrativnih delavcev
učitelj likovne vzgoje ima 18 % zaposlitev
učitelj glasbe ima 50 % zaposlitev
učiteljica NEM dopolnjuje svojo obveznost na OŠ Sodražica
ostali delavci so polno zaposleni

Strokovni delavci

Učitelj Razrednik Poučuje predmete
Petja Ilejšič
petja.ilejsic@os-tsaljose.si
1. razredni pouk
Barbara Širaj
barbara.siraj@os-tsaljose.si
2. razredni pouk
Damjana Ožbolt
damjana.ozbolt@os-tsaljose.si
3. razredni pouk
Helena Šivec
helena.sivec@os-tsaljose.si
4. razredni pouk
Ksenija Brus
Ksenija.brus@os-tsaljose.si
TJA 1. – 4., ŠPO 7. r., NŠP 4. in 5. r., OPB2
Pavla Ponikvar
pavla.ponikvar@os-tsaljose.si
5. razredni pouk, kolesarski izpit
Alma Kandare
alma.kandare@os-tsaljose.si
 9. NAR, BIO, KEM, RAČ, UBE 7, ROM 9, POK 8
Martina Kočevar
martina.kocevar@os-tsaljose.si
SLO (7. in 9. r.), knjižnica
Jerneja Kovšca
jerneja.kovsca@os-tsaljose.si
 8. SLO (6. in 8. r.), svetovalno delo, PUT
Grozdana Gornik
grozdana.gornik@os-tsaljose.si
7. TJA
Andreja Mestek
andreja.mestek@os-tsaljose.si
ZGO, GEO, DKE, IP, GOS, SPH, OPB2
Anica Indihar-Zabukovec
anica.indihar-zabukovec@os-tsaljose.si
9. TIT, MAT, ELE
Maja Brancelj 6. NŠP (6. r.), ŠPO, ŠSP, IŠP, PLE, PLAVANJE, OPB2

Irena Cundrič-Iskra

irena.cundric-iskra@os-tsaljose.si

NUM (4. do 6. r.), GUM, OPZ, MPZ,
Vida Truden
vida.truden@guest.arnes.si
LUM
Angelca Dežman
angelca.dezman@os-sodrazica.si
NEM
Milena Mišič
Milena.Misic@os-tsaljose.si
FIZ, RAVNATELJICA
Ignac Farkaš
ignac.farkas@os-tsaljose.si
bolniška odsotnost
Ester Palinkaš
ester.palinkas@os-tsaljose.si
porodniški dopust
Eva Klančar strok. delavka 1. r., JV, vzgojiteljica
Dagmar Korošec OPB1
Anica Sterle
anica.sterle@os-tsaljose.si
PUT, IUP, NTE (4. do 6. r.)
Mateja Zbačnik
mateja.zbacnik@os-tsaljose.si
porodniški dopust
Maruša Švigelj pomočnica vzgojiteljice
Martina Ivančič
martina.ivancic@os-tsaljose.si
vzgojiteljica, vodja vrtca
Lara Levstek vzgojiteljica
Iza Pintar
iza.pintar@os-tsaljose.si
porodniški dopust
Tomaž Rot pomočnik vzgojiteljice
Martina Rupar
martina.rupar@os-tsaljose.si
vzgojiteljica
Irena Setničar
irena.setnicar@os-tsaljose.si
pomočnica vzgojiteljice
Nataša Ponikvar
natasa.ponikvar@os-tsaljose.si
pomočnica vzgojiteljice
Romana Sajevic
romana.sajevic@os-tsaljose.si
pomočnica vzgojiteljice
Mateja Zgonc
mateja.zgonc@os-tsaljose.si
vzgojiteljica
Sara Šega
sara.sega@os-tsaljose.si
porodniški dopust
Darja Turk spremljevalka gibalno oviranega otroka
Lara Markovič
lara.markovic@os-tsaljose.si
vzgojiteljica