TEL/FAX: 01 7098 014
 

ZAPOSLENI

 Administrativni in tehnični delavci

Računovodja: Urša Zbačnik (Vesna Zbačnik – porodniška) (projekt2@os-tsaljose.si)
Tajnica: Damjana Benčina (Urša Zbačnik) (starsi-osljtsa@guest.arnes.si)
Kuhar: Mitja Zidar (mitja.zidar@os-tsaljose.si)
Čistilke: Darja Intihar, Darinka Drobnič, Metka Anzeljc
Hišnik: Branko Knavs (branko.knavs@os-tsaljose.si)
Organizator šolske prehrane: Jana Benčina (jana.bencina@guest.arnes.si)
Kombinirano delo: Bernarda Modic, Martina Korošec, Vesna Obrovac

Na šoli je zaposlenih 32 delavcev:

V šoli in vrtcu je 43 zaposlenih delavcev:

  • Vrtec 15 od tega 5 tehnično-administrativnih delavcev (2 polovična zaposlitev-1 bolniška odsotnost)
  • Šola 26 od tega 6 tehnično-administrativnih delavcev (1 polovična zaposlitev)
  • učiteljica likovne vzgoje dopolnjuje obveznost na OŠ Stari trg
  • učiteljica glasbe ima 50 % zaposlitev
  • učiteljica NEM dopolnjuje svojo obveznost na OŠ Sodražica
  • ostali delavci so polno zaposleni.

Strokovni delavci

Učitelj Razrednik Poučuje predmete
Petja Ilejšič
petja.ilejsic@guest.arnes.si
1. razredni pouk
Barbara Širaj
barbara.siraj@guest.arnes.si
2. razredni pouk, OPB1_2
Damjana Ožbolt
damjana.ozbolt@guest.arnes.si
3. razredni pouk
Helena Šivec
helena.sivec@guest.arnes.si
4. razredni pouk
Ksenija Brus
ksenija.brus@guest.arnes.si
TJA (1. – 5. r), OPB2
Pavla Ponikvar
pavla.ponikvar@guest.arnes.si
5. razredni pouk, kolesarski izpit
Alma Kandare
alma.kandare@os-tsaljose.si
 8. NAR, BIO, KEM, RAČ, UBE 7, ROM 9, POK 8, MME 8
Martina Kočevar
martina.kocevar@guest.arnes.si
SLJ 9. r. , knjižnica
Jerneja Kovšca
jerneja.kovsca@guest.arnes.si
 7. SLJ (6. – 8. r.), ŠOLSKA SKUPNOST
Grozdana Gornik
grozdana.gornik@guest.arnes.si
TJA
Tina Troha
tina.troha@os-tsaljose.si
ZGO, GEO, DKE, OPB1
Mija Lavrič
mija.lavric@os-tsaljose.si
MAT (6., 8., 9. r.)
Marcel Truden
marcel.truden@os-tsaljose.si
6. NŠP (6. r.), ŠPO, IP ŠPORT, PLAVANJE
Jana Kraševec
jana.krasevec1@guest.arnes.si
MAT (7., 8. r.)
Irena Cundrič-Iskra
irena.cundric-iskra@guest.arnes.si
NUM (4. do 6. r.), GUM, OPZ, MPZ, ŠOA
Vida Truden
vida.truden@guest.arnes.si
LUM
Angelca Dežman
angelca.dezman@os-sodrazica.si
NI1, NI2
Alma Kandare
alma.kandare@os-tsaljose.si
RAVNATELJICA
Ester Palinkaš
ester.palinkas@guest.arnes.si
9. FIZ (8., 9. r.), NAR 7, GOS  6, OPB1
Jana Benčina
jana.bencina@guest.arnes.si
Vodja prehrane
Manja Žeželj
manja.zezelj@os-tsaljose.si
OPB2_4, PSIHOLOGINJA, DSP
Anica Sterle
anica.sterle@guest.arnes.si
PUT, IUP, NIT, DSP

Tina Zobec Pirnat

tina.zobec-pirnat1@guest.arnes.si

SVETOVALNA DELAVKA, VARSTVO VOZAČEV, OPB2
Mateja Zbačnik
mateja.zbacnik@guest.arnes.si
vzgojiteljica
Maruša Švigelj pomočnica vzgojiteljice
Martina Ivančič
martina.ivancic@guest.arnes.si
vzgojiteljica
Lara Levstek pomočnica vzgojiteljice
Urška Praznik vzgojiteljica
Martina Rupar
martina.rupar@guest.arnes.si
vzgojiteljica
Irena Setničar
irena.setnicar@guest.arnes.si
pomočnica vzgojiteljice
Nataša Ponikvar
natasa.ponikvar@guest.arnes.si
pomočnica vzgojiteljice
Romana Sajevic
romana.sajevic@guest.arnes.si
pomočnica vzgojiteljice
Mateja Zgonc
mateja.zgonc@os-tsaljose.si
vodja vrtca, druga učiteljica v 1. r.
Sara Šega
sara.sega@guest.arnes.si
vzgojiteljica
Lara Markovič
lara.markovic@guest.arnes.si
vzgojiteljica

 

 

 

 

 
 
 
DOSTOPNOST