PREVERJANJE NPZ

PREVERJANJE NPZ – 2023/24

NPZ – INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v osnovnih šolah

 6. razred:

30. november 2023 – Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

7. maj 2024 Slovenščina   (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

9. maj 2024 Matematika  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

13. maj 2024 Angleški jezik   (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

7. junij 2024 –  Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 7. do 11. junija 2024 –  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

19. junija 2024 –  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2024 –  Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda


 9. razred

1. september 2023 –  Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2023 –  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

7. maj 2024 – Slovenščina  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

9. maj 2024 –  Matematika  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

13. maj 2024 – Likovna umetnost   (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

3. junij 2024 –  Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 3. junija do 5. junija 2024 –  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

11. junij 2024 –  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

14. junij 2024 –  Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda


 

DOSTOPNOST