TEL/FAX: 01 7098 014
 

URNIKI TEKMOVANJ

Tekmovanja 2019/20

TEKMOVANJE

REGIJSKO

DRŽAVNO

ANGLEŠKI JEZIK (8.r) 21. 10. 2019 25. 11. 2019
ANGLEŠKI JEZIK (9.r) 14. 11. 2019 15. 1. 2020 17. 3. 2020
ANGLEŠKI JEZIK (7.r) 31. 1. 2020 29. 2. 2020
CANKARJEVO PRIZNANJE 12. 11. 2019 9. 1. 2020 7. 3. 2020
NEMŠKI JEZIK (9.r.) 21. 11. 2019 12. 3. 2020
CICI – VESELA ŠOLA 14. 5. 2020
VESELA ŠOLA 11. 3. 2020 8. 4. 2020
LOGIKA 26. 9. 2019 19. 10. 2019
RAZVEDRILNA MATEMATIKA 4. 12. 2019 1. 2. 2020
VEGOVO PRIZNANJE 19. 3. 2020 18. 4. 2020
PREGLOVO PRIZNANJE – KEMIJA 20. 1. 2020 4. 4. 2020
PROTEUSOVO PRIZNANJE – BIO. 16. 10.2019 29. 11. 2019
SLADKORNA BOLEZEN 11. 10. 2019 16. 11. 2019
STEFANOVO PRIZNANJE – FIZIKA 5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020
TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE 11. 12. 2019  13. 2. 2020 17. 4. 2020
TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE 3. 12. 2019  4. 2. 2020 14. 3. 2020
NARAVOSLOVNA KRESNIČKA 5. 2. 2020
KONSTRUKTORSTVO 3. 4. 2020 16. 5. 2020
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA  2. 3. do 6. 3.
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
BOOKWORMS  od decembra do marca 2020
SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA  16. 9. do aprila