TEL/FAX: 01 7098 014
 

DNEVI DEJAVNOSTI

Športni dnevi

 R čas vsebina vodje Predviden strošek

1.r

 

Preko šolskega leta Dva krajša pohoda Petja Ilejšič /
jesen Atletika Marcel Truden /
zima Igre na snegu: dva delna Petja Ilejšič /
pomlad Dan druženja in gibanja vseh generacij Alma Kandare Cca 200 eur za celo šolo
pomlad Plavanje Marcel Truden Plačilo najema bazena in plavalni učitelj
2.r september Pohod Pavla Ponikvar /
jesen Atletika Marcel Truden /
zima Zimski športni dan:
1. del: sankanje/igre na snegu
2. del: tek na smučeh
Marcel Truden/
Barbara Širaj
/
pomlad Dan druženja in gibanja vseh generacij Alma Kandare Cca 200 eur za celo šolo
junij Igre in gibanje v naravi Marcel Truden  /
3.r september Pohod Pavla Ponikvar /
jesen Atletika Marcel Truden /
zima Zimski športni dan:
1. del: sankanje/igre na snegu
2. del: tek na smučeh
Marcel Truden/
Damjana Ožbolt
/
pomlad Dan druženja in gibanja vseh generacij Alma Kandare Cca 200 eur za celo šolo
junij Igre in gibanje v naravi Marcel Truden  /
4.r september Pohod Pavla Ponikvar /
jesen Atletika Marcel Truden /
zima Zimski športni dan:
1. del: sankanje/igre na snegu
2. del: tek na smučeh
Helena Šivec
Marcel Truden
/
maj Druženje vseh generacij Alma Kandare Cca 200 eur za celo šolo
junij Igre in gibanje v naravi Marcel Truden /
5.r jesen Pohod Pavla Ponikvar /
jesen Atletika Marcel truden /
 zima Zimski športni dan:
1. del: sankanje/igre na snegu
2. del: tek na smučeh

Pavla Ponikvar

Marcel Truden

/
maj Druženje vseh generacij Alma Kandare 200 € za šolo
  junij    Igre in gibanje v naravi Marcel Truden /

6,7,

8,9.

september Plavanje – Simonov zaliv Marcel Truden prevoz
september Atletika – mnogoboj Marcel Truden /
januar, februar Smučanje, drsanje ali pohod (Kranjska gora ali Pokljuka) Marcel Truden Prevoz + smučarka karta
januar,
februar
ŠVN Rogla
CŠOD Fiesa
Marcel Truden
Alma Kandare
Ester Palinkaš
Jerneja Kovšca
/
maj Druženje vseh generacij Alma Kandare 200 € za šolo

 Naravoslovni dnevi

raz čas vsebina vodje Predviden strošek
1.r 18. 11. 2022 EKO DAN: Tradicionalni slovenski zajtrk Alma Kandare /
junij Živalski vrt Petja Ilejšič 6,10 eur vstopnina + 300 eur avtobus
Po dogovoru Sistematika Petja Ilejšič  /
2.r 18. 11. 2022 EKO DAN: Tradicionalni slovenski zajtrk Alma Kandare /
junij Živalski vrt Petja Ilejšič vstopnina 6,10 eur + prevoz 300 eur
pomlad Travnik Barbara Širaj /
3.r 18. 11. 2022 EKO DAN: Tradicionalni slovenski zajtrk Alma Kandare /
junij Živalski vrt Petja Ilejšič vstopnina 6,10 eur + prevoz 300 eur
pomlad Zobozdravstveni in sistematski pregled Damjana Ožbolt /
4.r Pomlad Kraljestvo rastlin in živali Helena Šivec Vodenje 3 EUR
18. 11. 2022 EKO dan – Tradicionalni slovenski zajtrk Alma Kandare /
maj Cerkniško jezero Helena Šivec vodenje 6 eur
+ prevoz 5 eur na učenca
5.r jesen Življenje v morju in sredozemske rastline Pavla Ponikvar /
18. 11. 2022 EKO dan – Tradicionalni slovenski zajtrk Alma Kandare /
pomlad Cerkniško jezero Helena Šivec vodenje 6 €, prevoz 5 €
6.r 18. 11. 2022 Eko dan – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK Alma Kandare /
Jesen Zdravniški pregled + predavanje ga. Divna Klanfar Alma Kandare /
Januar ŠOLA V NARAVI – Rogla:
Gozd, gozdna meja, kamnine
Življenje v sredogorju
Marcel Truden Prevoz – cca. 800,00
Bivanje – cca. 170,00
7.r 18. 11. 2022 Eko dan – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK Alma Kandare /
Februar 2023 CŠOD Breženska Jerneja Kovšca Prevoz – cca 800,00
Bivanje  – 84,50
Februar 2023 CŠOD Breženska Jerneja Kovšca Prevoz – cca 800,00
Bivanje  – 84,50
8.r 18. 11. 2022 Eko dan – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK Alma Kandare /
Oktober Zdravniški pregled + predavanje ga. Divna Klanfar Alma Kandare /
Februar 2023 CŠOD Breženska Alma Kandare  
9.r 18. 11. 2022 Eko dan – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK Alma Kandare /
Februar 2023 CŠOD Breženska Ester Palinkaš  
17. 2. 2023 Informativni dan Ester Palinkaš /

Kulturni dnevi

raz čas vsebina vodje Predviden strošek
1.r Zima Lutkovno gledališče Damjana Ožbolt 4 eur vstopnina + avtobus 300 eur
21. 3. 2023 Đumbus: zvočno gledališče za otroke Petja Ilejšič (vstopnina 6,40 eur, prevoz delno plača občina Bloke)
4. 4. 2023 Orkester Peter in volk Barbara Širaj Vstopnina 5 eur, prevoz je brezplačen
Skozi celo šolsko leto Kulturne prireditve na šoli Vodje prireditev /
2.r zima Lutkovno gledališče Damjana Ožbolt vstopnina 4 eur + prevoz 300 eur
21. 3. 2023 Đumbus: zvočno gledališče za otroke Petja Ilejšič (vstopnina 6,40 eur, prevoz delno plača občina Bloke)
 4.4. 2023 Orkester, Peter in volk Barbara Širaj Vstopnina 5 eur, prevoz je brezplačen
Skozi celo šolsko leto Kulturne prireditve na šoli Vodje prireditev /
3.r 21. 3. 2023 Đumbus: zvočno gledališče za otroke Petja Ilejšič vstopnina 6,40 eur + prevoz 3,40 eur – prevoz delno plača občina Bloke
4. 4. 2023 Orkester, Peter in volk Barbara Širaj vstopnina 5 eur,
prevoz plača Občina Bloke
zima Lutkovno gledališče Damjana Ožbolt vstopnina 4 eur + prevoz 300 eur
Skozi celo šolsko leto Kulturne prireditve na šoli Vodje prireditev /
4.r zima Bloški smučar Helena Šivec /
21. 3. 2023 Đumbus: zvočno gledališče za otroke Petja Ilejšič vstopnina 6,40 eur + prevoz 3,40 eur – prevoz delno plača občina Bloke
celo šolsko leto Kulturne prireditve na šoli vodje prireditev /
5.r jesen Ogled Kopra in Pirana Pavla Ponikvar (akvarij 3 €,
Prevoz občina Bloke)
21. 3. 2023 Đumbus – zvočno gledališče Petja Ilejšič vstopnina 6,40 eur + prevoz 3,40 eur – prevoz delno plača občina Bloke
Skozi celo leto Kulturne prireditve na šoli Vodje prireditev /

6.,

7.,

8..

9.,

december, februar, maj, junij) Kulturne prireditve na šoli (december, februar, junij, BZ) *9. r – valeta    
14. 11. 2022 Parlament – Ljubljana Tina Troha  
Datum še ni znan Obisk Cankarjevega doma  – ogled prireditve (odvisno od  ponudbe) Jerneja Kovšca  

Tehniški dnevi

r. čas vsebina vodje Predviden strošek
1.r 7. 6. 2023 Ljubljanski grad: Iskanje zmajevega zaklada Damjana Ožbolt Vstopnina 5, 5 eur, prevoz
Jesen/zima Oblikujemo in izdelujemo Petja Ilejšič  Šolski material
Junij Lutke   Šolski material

2.r

 

7. 6. 2023 Ljubljanski grad: Iskanje zmajevega zaklada Damjana Ožbolt vstopnina in prevoz z vzpenjačo 5, 50 eur, prevoz
jesen Oblikujemo, izdelujemo Barbara Širaj /
junij Lutke Barbara Širaj /
3.r 7. 6. 2023 Ljubljanski grad: Iskanje zmajevega zaklada Damjana Ožbolt vstopnina in prevoz z vzpenjačo 5, 50 eur,
jesen Oblikujemo, izdelujemo Barbara Širaj /
junij Lutke Barbara Širaj /
4.r oktober Rokodelski center v Ribnici Pavla Ponikvar (delavnica 8 €, prevoz 7,6 €)
pomlad Svetloba in senca Helena Šivec /
pomlad Izdelki iz papirnih gradiv Helena Šivec /
junij Lutke   /
5.r zima Izdelava termovke Pavla Ponikvar /
oktober Rokodelski center  v Ribnici Pavla Ponikvar (delavnica 8 €, prevoz 7,6 € )
junij Lutke   /
junij Varno v prometu Pavla Ponikvar /
6.r November Ogled proizvodnje – Eurobox Podskrajnik, DS Smith Packaging Rakek Jerneja Kovšca
Marcel Korenjak
Prevoz do Podskrajnika – cca 200,00
Januar Tehnične naprave na smučišču -Rogla razrednik Prevoz – cca. 900,00
Bivanje – cca. 170,00
Januar Skulpture iz snega – Rogla razrednik Prevoz – cca. 900,00
Bivanje – cca. 170,00
Zadnji teden junija Lutke (cela šola)   / (reciklaža odpadnih materialov)
7.r November Ogled proizvodnje – Eurobox Podskrajnik, DS Smith Packaging Rakek Jerneja Kovšca
Marcel Truden
Prevoz do Podskrajnika – cca 200,00
Februar 2023 CŠOD Breženka Jerneja Kovšca Prevoz – cca 900,00
Bivanje  – 84,50
Februar 2023 CŠOD Breženka Jerneja Kovšca Prevoz – cca 900,00
Bivanje  – 84,50
Zadnji teden junija Lutke (cela šola)   / (reciklaža odpadnih materialov)
8.r Februar 2023 CŠOD Breženka Jerneja Kovšca Prevoz – cca 900,00
Bivanje  – 84,50
Februar 2023 CŠOD Breženska Jerneja Kovšca Prevoz – cca 900,00
Bivanje  – 84,50
November Načrtovanje z računalniškimi programi   /
Zadnji teden junija Lutke (cela šola)   / (reciklaža odpadnih materialov)
9.r September Uporaba Pitagorovega izreka   /
Februar 2023 CŠOD Breženka Jerneja Kovšca Prevoz – cca 900,00
Bivanje  – 84,50
Februar 2023 CŠOD Breženka Jerneja Kovšca Prevoz – cca 900,00
Bivanje  – 84,50
15. 6. 2023 Valeta Ester Palinkaš /

Vodja športnega, naravoslovnega ali kulturnega dne je odgovoren za organizacijo in izvedbo dneva. Skupaj z vodstvom šole se dogovori za spremljevalce. Število le-teh določi po Odredbi o normativih in standardih v osnovnih šolah

V okviru naravoslovnih in  športnih dni smo se prijavili na razpis za vzgojno-izobraževalne programe življenja v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) in dobili naslednje rezervacije:

razred dom kraj čas izvajanja
7., 8.  in 9. CŠOD Breženka 20. 2. 2023 do 24. 2. 2023

Ker bodo učenci v tem času realizirali naravoslovne in športne dni, je udeležba učencev obvezna s soglasjem staršev.
Stroški staršev so: stroški bivanja in prevoza.

ŠOLA V NARAVI, PLAVALNI TEČAJ

Plavalna šola v naravi –  Debeli Rtič, 12. 9. – 16. 9. 2022        Pavla Ponikvar, Marcel Truden

Zimska šola v naravi –   Rogla,  9. 1. – 13. 1. 2023                       Marcel Truden

Plavalni tečaj – Zapolje, 13. 10 – 21. 10. 2022                              Marcel Truden

PLAN KULTURNIH PRIREDITEV 2022/23

V šolskem letu 2022/23 načrtujemo naslednje kulturne prireditve:

 • PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, NOVOLETNA 
  (vodja: Petja Ilejšič in Alma Kandare, sodelujejo: 1., 4., 8. razred) – dec. 2022
 • PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU
  (vodja: Jerneja Kovšca; sodelujejo: 2., 5., 7.razred) – febr. 2023
 • ZARAJAJMO V POMLAD
  (vodja: ravnateljica; sodelujejo vsi razredi ) – marec 2023
 • PODELITEV BRALNE ZNAČKE – maj 2023; LJOBA JENČE
  (vodja: Martina Kočevar)
 • DAN DRŽAVNOSTI in ZAKLJUČNA PRIREDITEV
  (vodja: Grozdana Gornik; sodelujejo: 3., 6. razred)  – junij, 2023

Ekskurzije 2022/23

Ekskurzije bodo organizirane v sklopu letnih delovnih načrtov posameznih predmetov in dni dejavnosti.

Ekskurzije bodo organizirali in za varnost poskrbeli odgovorni učitelji za izvedbo, po predhodnem soglasju staršev.

Naloge vodje dni dejavnosti oz. strokovnih ekskurzij:

 • V skladu z letnim delovnim načrtom in dogovoru z ravnateljem določi datum in spremljevalce.
 • Izpolni obrazec in ga odda v tajništvo (določi relacijo, uro odhoda in prihoda, ali je potreben razvoz učencev po vaseh); tajnica rezervira avtobus.
 • Spremljevalcem in učencem da navodila in obvestila o poteku dneva.
 • V kuhinji se dogovori za malico (vsaj 2 dni prej).
 • Odda izpolnjen obrazec ravnatelju (vsaj 1 dan prej).
 • Obvesti učitelje na razredni stopnji o nadomeščanju pouka.
 • Odda čas trajanja in obračun potnih stroškov vodje, spremljevalcev.
razred čas Relacija – pot    Vodja Predviden strošek
6,7,8 junij Dolenjska    
9 junij Zaključni izlet Ester Palinkaš  
8. razred
POK
Po dogovoru Obisk Inštituta Jožef Štefan in reaktorskega centra v Podgorici pri Ljubljani Alma Kandare Prevoz cca 250,00

Delovne akcije in drugo delo 2022/23

Vrsta akcije Izvajalci Vodja
Čiščenje šolske okolice 1. – 9. r.  ga. E. Palinkaš
Skrb za lončnice in urejenost učilnic 1. – 9. r. razredniki
Izdelovanje čestitk in darilca staršem 1. – 9. r. razredniki
Pomoč starejšim občanom 6. – 9. r. razredniki
Dežurstva 6. – 9. r. ga. A. Kandare
Zbiranje starega papirja 1. – 9. r. ga. A. Kandare
Delo v knjižnici 5. – 9. r. ga. M. Kočevar
Ostala dela 1. – 9. r. ravnateljica

Spominski dnevi

spominski dan čas zadolženi učitelj
Mednarodni dan otroka 3. okt Pavla Ponikvar
Svetovni dan učiteljev 4. okt Pavla Ponikvar
Svetovni dan hrane 16. okt Ksenija Brus
Dan OZN 23. okt Tina Troha
Dan reformacije in varčevanja 31. okt Razredniki
Dan spomina na mrtve 1. nov Razredniki
Tradicionalni slovenski zajtrk 15. nov Jana Benčina
Svetovni dan otrokovih pravic 20. nov Jerneja Kovšca
Mednarodni dan boja proti AIDSU 1. dec Alma Kandare
Dan človekovih pravic 10. dec Anica Sterle
Mednarodni dan maternega jezika 21. feb Grozdana Gornik
Pust 25. feb Marcel Truden
Svetovni dan voda 22. mar Alma Kandare
Mednarodni dan zdravja 7. apr Barbara Širaj
Velika noč 12. apr Mija Lavrič
Svetovni dan Zemlje 22. apr Tina Troha
Svetovni dan knjige 23. apr Martina Kočevar
Mednarodni dan RK 8. maj Petja Ilejšič
Svetovni dan boja proti kajenju 31. maj Helena Šivec
Mednarodni dan varstva okolja 5. jun Ksenija Brus
Mednarodni dan otroka 3. okt Pavla Ponikvar

 

 

 
 
 
DOSTOPNOST