TEL/FAX: 01 7098 014
 

SVET STARŠEV

Člani in namestniki  SVETA STARŠEV šol.leto 2019/20

1. RAZRED                      Nina Meden

2. RAZRED                     Irena Svet

3. RAZRED                    Marjan Bavec

4. RAZRED                    Albina Ponikvar

5. RAZRED                     Nina Petrič

6. RAZRED                     Jožica Zakrajšek

7. RAZRED                     Alenka Zakrajšek

8. RAZRED                     Bojana Božič

9. RAZRED                     Helena Knavs