E-GRADIVA

“Mesec širjenja e-gradiv”.

Ministrstvo za šolstvo in šport je v okviru Evropskega socialnega sklada od leta 2006 sofinanciralo nastanek novih in nadgradnjo obstoječih e-gradiv.
Namen projekta je vzpodbuditi preizkušanje in uporabo e-gradiv pri pouku, pridobiti mnenja o njihovi uporabni vrednosti in usmeritve za nadaljnji razvoj in nadgradnjo e-gradiv.


V okviru projekta smo uporabljali e-gradiva pri različnih predmetih (matematika, fizika, spoznavanje okolja …)

Vodja projekta: ALMA KANDARE

Sodelujoči:
Milena Mišič
Anica Indihar Zabukovec
Ksenija Brus

NAŠA E-GRADIVA, KI SMO JIH IZDELALI


UČITELJI SO V PROJEKTU UPORABILI NASLEDNJA GRADIVA:

MATEMATIKA
http://www.e-um.org/

FIZIKA 
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Merjenje/MERJENJE%20IN%20SILE/

TEHNIKA
http://ro.zrsss.si/~puncer/papir/papir.htm
http://ro.zrsss.si/borut/Kovine/mainpage.htm

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/naravoslovje/telo/prebavaC.htm

DRUŽBA
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Zivljenjezvrstniki/Zivljenjezvrstniki.htm
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Odvisnostidop/Odvisnosti.htm
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Custva/Custva.htm
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/OdvisnostKrizanka/OdvisnostiKrizanka.htm


Več o tem samem projektu si lahko preberete na spletni strani MŠŠ:
http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/ikt/


Če imate kakršna koli dodatna vprašanja pa lahko sodelujete v forumu in si ogledate vso potrebno dokumentacijo:
http://info.edus.si/sem_zrss/course/view.php?id=57

DOSTOPNOST