TEL/FAX: 01 7098 014
 

URNIKI

Tekom prvega tedna se urnik lahko še spreminja in prilagaja. O spremembah bodo učenci obveščeni.

Aktualne urnike in dnevna nadomešanja dobite na eAsistenu: URNIKI IN NADOMEŠČANJA

 

 
 
 
DOSTOPNOST