NOVI POGOJI ZA SUBVENCIJE ZA MALICO IN KOSILO

Nov Zakon o šolski prehrani, ki se začne uporabljati Ol. 02. 2013, ob upoštevanju Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), za leti 2013 in 2014 omogoča pridobitev subvencije za malico...