TEL/FAX: 01 7098 014
 

NOVI POGOJI ZA SUBVENCIJE ZA MALICO IN KOSILO

Nov Zakon o šolski prehrani, ki se začne uporabljati Ol. 02. 2013, ob upoštevanju Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), za leti 2013 in 2014 omogoča pridobitev subvencije za malico in kosilo po ugodnejših pogojih.

 

 
 
 
 
 
 
 
DOSTOPNOST