TEHNIŠKI DAN V 6. RAZREDU – MOSTOVI

Izdelovali smo modele mostov iz papirja, kartona in lepenke. Veliko smo se naučili o trdnosti in statiki, ki jo je pri gradnji tako prometno pomembnih objektov potrebno upoštevati. Ko smo...