TEHNIŠKI DAN V 6. RAZREDU – MOSTOVI

Izdelovali smo modele mostov iz papirja, kartona in lepenke. Veliko smo se naučili o trdnosti in statiki, ki jo je pri gradnji tako prometno pomembnih objektov potrebno upoštevati.
Ko smo pripravljali razstavo smo dodali tudi fotografije najbolj znanih mostov na svetu.

Učenci 6. razreda

DOSTOPNOST