TEL/FAX: 01 7098 014
 

LAN na VIZ

 

POSODOBITEV RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ LAN NA VIZ V OSNOVNEM IN SREDNJEM ŠOLSTVU TER ORGANIZACIJAH ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Cilji projekta je Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja;

pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle.

Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647 €.

Projekt se je pričel s januarjem 2022 in bo trajal do junija 2026.

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti.

 

NOO sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

 

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani NOO.GOV.SI – POVEZAVA 

 
 
 
DOSTOPNOST