LITERARNI NATEČAJ Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše

ODPRITE VABILO

Učenke in učenci, lepo vas vabimo  k ustvarjalnemu pisanju.

Naslov: Kam si se skrila, z(Z)ima?(!)

Tema za pesem: Zima

Napišete lahko:

  • pesem (imeti mora najmanj šest vrstic)
  • pravljico
  • intervju s starejšim sorodnikom, sosedom …., ki je doživel pravo bloško zimo
  • domišljijsko pripoved (zgodbo) s književno osebo Zimo
  • razmišljanje, kaj se dogaja s podnebjem                                                                                                

Svoje prispevke oddajte razredničarki do 26. januarja 2024. Komisija učiteljic jih bo pregledala in najboljše predstavila ter nagradila  na šolski proslavi ob kulturnem prazniku.                                                                                                                         

Kategoriji:

             učenci od 1. do 5. razreda

             učenci od 6. do 9. razreda

DOSTOPNOST