RASTEMO S KNJIGO

V šolskem letu 2023/2024 je potekal projekt »Rastemo s knjigo OŠ« za sedmošolce že osemnajstič. Uradni začetek projekta je bil 8. oktober 2023. Za osnovnošolce je bila izbrana knjiga avtorice Irene Androjna, Modri otok, z naslovno ilustracijo Eve Mlinar, Mladinska knjiga založba d.d. Projekt smo izvedli 16. oktobra 2023 v sodelovanju s Knjižnico Jožeta Udoviča v Cerknici. Učence  sedmega razreda sta s projektom seznanili šolska knjižničarka in knjižničarka splošne knjižnice, ki je učence popeljala skozi vse prostore knjižnice in jih seznanila z vpisom, izposojo in Cobissom. Dobljeno znanje so nadgradili pri izvedbi KIZ v šolski knjižnici.

Martina Kočevar

DOSTOPNOST