DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE – 2023/24

ZLOŽENKA – OGLED

PRIJAVNICA – NADARJENI

Dragi učenci, drage učenke in spoštovani starši!

V šolskem letu 2023/24 smo za nadarjene učence in učenke pripravili različne delavnice. Izvajali jih bodo učitelji naše šole, potekale pa bodo po pouku oz. v popoldanskem času.

Namen delavnic je krepiti in razvijati učenčeva močna področja oziroma odkrita področja nadarjenosti. Nadarjeni učenci lahko izberete vsaj eno od ponujenih dejavnosti, lahko tudi več. Prednost naj imajo tiste delavnice, ki se vsebinsko navezujejo na vaše odkrito področje nadarjenosti.

V nadaljevanju so opisane delavnice ter predvideni termini izvedbe, komu so namenjene ter kdo je izvajalec. Natančni termini izvajanja posameznih delavnic bodo oblikovani med šolskim letom, poskušali pa jih bomo čim bolj prilagoditi obveznostim učiteljev in učencev.

Učitelji – izvajalci posameznih delavnic bodo o točnem terminu izvedbe delavnice učence obvestili vsaj en teden pred samo izvedbo.

Naj bo šolsko leto 2023/24 vedoželjno in uspešno.

Ravnatelj

Robert Grom

DOSTOPNOST