DAN ZA SPREMEMBE – ZA (ČUTIMO) DOBRO


DAN ZA SPREMEMBE – ZA (ČUTIMO) DOBRO

V letošnjem šolskem letu se je OŠ Toneta Šraja Aljoše priključila vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov k aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti.

Akcija Dan za spremembe bo sicer potekala v soboto, 15. 4. 2023, mi pa smo pod sloganom Za(čutimo) dobro, uvedli mesečne izzive, s katerimi smo želeli prispevati k dobremu počutju učencev in zaposlenih na naši šoli tekom celega šolskega leta.

Več o mesečnih izzivih si lahko ogledate na spletni strani šole, kjer smo sproti poročali o poteku dejavnosti.

Akcija Dan za spremembe pa je objavljena na povezavi https://www.filantropija.org/danzaspremembe/.

Tina Zobec Pirnat, svetovalna delavka

DOSTOPNOST