Antistresni kotiček

Vsakodnevno se znajdemo v mnogih stresnih, nepričakovanih situacijah, ki od nas zahtevajo, da se soočimo z različnimi čustvi. Naše misli so pogosto polne podatkov, vtisov, dogodkov, skrbi in še bi lahko naštevali. Ko pričnemo z ustvarjanjem, nastane v glavi prelepa tišina. Vse kar je v tistem trenutku pomembno, je le gib roke, ki nekaj riše, barva, slika …

Na šoli se zavedamo, da je umirjanje eden izmed ključnih elementov ustreznega reagiranja v stresnih situacijah, zato smo za učence v tednu od 3. 4. do 7. 4. 2023 pripravili kotiček za sprostitev. Namen kotička je poleg sprostitve, spodbujati učenčevo domišljijo, ne le z določanjem barv, ampak tudi z nadaljevanjem vzorcev. Učenci lahko izrazijo svoj pravi jaz in dopolnijo risbo na svoj način.

Želimo si, da bi se ob ustvarjanju sprostili tako tisti, ki raje kreirajo v okviru določenih meja, kot tudi tisti, ki se radi povsem prepustijo svoji domišljiji.

V vsakem izmed nas se skriva pravi ustvarjalec, le svoj način izražanja moramo najti.

Tina Zobec Pirnat, svetovalna delavka

DOSTOPNOST