ŠOLSKI SKLAD IN DOHODNINA

Spoštovani,

novost v Zakonu o dohodnini je, da lahko od leta 2022 dalje vsak davčni zavezanec nameni od 0,1 % do 0,3 % dohodnine v šolski sklad. To pomeni, da z odločitvijo za donacijo dohodnine ne boste plačali ali izgubili nič – sredstva bodo šla v šolski sklad in ne v državni proračun.

Z veseljem vam sporočamo, da skladno z veljavno zakonodajo lahko namenite do največ 0,3 % dohodnine  tudi Šolskemu skladu Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše, Nova vas (Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022, stran 11422, Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022).

Sredstva bodo namenjena za nadstandardne storitve in za pomoč učencem pri plačilu šol v naravi, strokovnih ekskurzij in podobno.

Več informacij o šolskem skladu najdete na naslovu ŠOLSKI SKLAD – OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas.

Del dohodnine lahko šolskemu skladu namenite na različne načine:

  • Preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 22081453 in vpišete odstotek (med 0,1 in 0,3). Elektronska oddaja je možna do 31. 12. 2022.
  • Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole, ali ga vaš otrok odda razredničarki. Če nimate možnosti natisniti obrazca, lahko to sporočite na e-poštni naslov: projekt2@os-tsaljose.si. Natisnjen obrazec bomo dali vašemu otroku, da ga izpolnite in podpišete ter oddate.
  • Obrazec (»Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«) izpolnite, podpišete in ga sami pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad do 31. 12. 2022.

V šoli bomo zbirali vloge do četrtka 22. 12. 2022 in jih v vašem imenu posredovali na FURS.
Če imate še kakšna vprašanja ali imate pri izpolnjevanju oz. oddaji obrazca težave, naj vas to ne odvrne od dobrega namena. Lahko nas pokličete na telefon 01 7098 041 in vam bomo pomagali.

Ker je bilo do sedaj pri oddaji zahtevkov veliko napak, smo prejeli okrožnici MIZS in FURS. V okrožnicah so navedene najpogostejše napake, v okrožnici MIZS pa se nahaja tudi primer izpolnjenega zahtevka:

Okrožnica MIZS

Okrožnica FURS

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da se na Osnovni šoli Toneta Šraja Aljoše, Nova vas zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki pri nas zaščiteni. Osebne podatke, ki nam jih boste z namenom skupne oddaje na FURS posredovali z izpolnjeno in oddano vlogo (zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije), zbiramo izključno z namenom, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Osebni podatki za splošno javnost ne bodo dostopni. Ker je skrb za podatke vrednota, jih bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.

Za vašo donacijo se vam v imenu celotne šole zahvaljujem.

Prijazen pozdrav!

Alma Kandare
v. d. ravnateljice

DOSTOPNOST