TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2022

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2022

 

Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 18. 11. 2022, obeležili dan slovenske hrane s spremljajočim Tradicionalnim slovenskim zajtrkom (TSZ), ki bo že dvanajsti po vrsti. Projekt podpirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Slogan letošnjega Tradicionalnega slovenskega zajtrka je:  

»Zajtrk z mlekom – super dan!«

Cilji projekta so:

  • ozaveščanje otrok in šolajoče se mladine o pomenu zajtrka,
  • prednosti lokalno pridelane hrane oz. živil, ki so pridelana v Sloveniji,
  • pomen kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njun vpliv na okolje,
  • pravilno ravnanje z odpadki ter racionalno ravnanje z embalažo,
  • ozaveščanje otrok o pomenu zdravega načina življenja s poudarkom na gibanju in izvajanju športnih dejavnosti,
  • ozaveščanje otrok o zavrženi hrani in
  • kultura uživanja obrokov.

 

Sestavine zajtrka so: kruh, maslo, med, jabolko – vse pridelano in predelano v Slovenji.

Letošnji Tradicionalni zajtrk bomo izvedli prvo šolsko uro, nato bo sledil naravoslovni dan z dejavnostmi, povezanimi s tem dnem, s šolsko shemo in tudi z gibanjem.

 Tudi ti si na ta dan privošči živila lokalnih pridelovalcev in se tako spomni na vse kmete in čebelarje, ki skrbijo, da vsakodnevno ne ostanemo lačni!

Jana Benčina,

organizatorka šolske prehrane

DOSTOPNOST