VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Nova vas 4b, 1385 Nova vas
vrtec pri OŠ Toneta Šraja Aljoše

VABI STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK
K VPISU OTROK
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Sprejem vlog  bo potekal v mesecu marcu in sicer
od 17. 03. 2022 do 25. 03. 2022

Vlogo za vpis lahko oddaste po pošti na OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas 4b, 1385 Nova vas
ali jo oddate po e-pošti starsi-osljtsa@guest.arnes.si

Vloge ni potrebno oddati staršem, ki so jo že oddali med letom.

 Dodatne informacije so na voljo na telefonu 051 633 675.

Vlogo dvignete na spletnem naslovu:

http://www.os-tsaljose.si

zavihek VRTEC

Starši boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do 30. 06. 2022.
V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 01. 09. 2022 več kot je prostih mest,
bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Nova vas, 15. 03. 2022

Milena Mišič, ravnateljica

DOSTOPNOST