VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Nova vas 4b, 1385 Nova vas
vrtec pri OŠ Toneta Šraja Aljoše

 

VABI STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK
K VPISU OTROK
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Sprejem vlog  bo potekal v mesecu aprilu in sicer

od 19. 04. 2021 do 30. 04. 2021

Vlogo za vpis lahko oddaste po pošti na
Toneta Šraja Aljoše Nova vas 4b, 1385 Nova vas
ali jo oddate po e-pošti starsi-osljtsa@guest.arnes.si

Vloge ni potrebno oddati staršem, ki so jo že oddali med letom.

 Dodatne informacije so na voljo na telefonu 051 633 675.
Vlogo dvignete na spletnem naslovu:

http://vrtecnv.splet.arnes.si/obrazci/

Starši boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do 30. 06. 2021.
V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 01. 09. 2021 več kot je prostih mest,
bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Nova vas, 19. 04. 2021

Milena Mišič, ravnateljica

 

DOSTOPNOST