Uporabo programa F-Secure Computer Protection za učitelje in učence

V okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je za obdobje do 31. decembra 2022 kupilo programsko zbirko za zaščito pred računalniškimi virusi F-Secure lahko v tem obdobju uporabljajo program F-Secure Computer Protection tudi učitelji, učenci in dijaki na računalnikih na njihovem domu. Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode. Koda deluje na enem računalniku.

Učitelji, učenci in dijaki so upravičeni tudi do uporabe F-Secure Mobile Protection za uporabo na njihovih mobilnih napravah. Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode, ki deluje na eni napravi.

 

Navodila za pridobitev programov za učitelje in učence na računalnikih in mobilnih napravah na njihovem domu:

  • Učitelji in učenci, ki želijo uporabljati program F-Secure na računalnikih in/ali mobilnih napravah na njihovem domu, morajo podpisati izjavo (za učence velja, da izjavo sopodpišejo njihovi starši oz. skrbniki) o uporabi programa in jo posredujejo v šolo (v tajništvo osebno ali preko elektronske pošte šole: starsi-osljtsa@os-tsaljose.si ).
  • Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode za računalnik in ene za mobilno napravo.

ODPRI IZJAVO

 POZOR: Ko prejmemo aktivacjiske kode s strani uradnih posrednikov, vam jih pošljemo na e-poštni naslov, ki ga boste napisali na obrazcu. Prosimo, da je zapis e-poštnega naslova  čitljiv, ker drugače ne boste prejeli kode.

Pomembno obvestilo dosedanjim uporabnikom:

  • Uporabniki, ki so do 31.12.2019 uporabljali F-Secure Internet Security, bodo v bodoče lahko namestili in uporabljali program F-Secure Computer Protection. Zanj bodo morali pridobiti tudi aktivacijsko kodo za uporabo. F-Secure Internet Security je potrebno pred namestitvijo F-Secure Computer Protection odstraniti (priporoča se orodje Uninstallation Tool)
  • Uporabniki, ki so do 31.12.2019 uporabljali F-Secure SAFE, bodo v bodoče lahko namestili in uporabljali program F-Secure Mobile Protection. Zanj bodo morali pridobiti tudi aktivacijsko kodo za uporabo. F-Secure SAFE je potrebno pred namestitvijo F-Secure Mobile Protection odstraniti.
DOSTOPNOST