DOGODIVŠČINE MEDKA, MEDVEDKA (glasbena pravljica)

Na OŠ Toneta Šraja Aljoše je letos prvič organiziran neobvezni izbirni predmet umetnost, ki ga obiskuje enajst učencev iz II. triade. V prvi konferenci je mentorica Irena Cundrič Iskra učencem postavila izziv, da sami napišejo, pripravijo in izvedejo glasbeno pravljico. Učenci so se zavzeto lotili dela, izbrali so si vloge, skupaj z mentorico oblikovali zgodbo, pripravili tudi rekvizite in se pravljico naučili.

Pravljico z naslovom Dogodivščine Medka, medvedka so z orffovimi glasbili opremili še člani šolskega ansambla Ksilobend.

Za koreografijo, kostume in masko so priskočile na pomoč vzgojiteljice Martina Ivančič, Lara Marković in Tica Rupar. Učenci so bili povabljeni, da pravljico odigrajo za predšolske otroke.

Na predstavi, ki je bila 20. 12. 2018 v dvorani Bloški smučar, je otroke obiskal in obdaroval tudi Dedek mraz. Za tehnični del izvedbe sta poskrbela Vinko Otoničar in zunanji sodelavec, ozvočevalec Tone Centa.

Glasbeno pravljico so 17. 1. 2019 učenci še enkrat odigrali v novi medgeneracijski dvorani in sicer za učence I. in II. triade. Ob tej priložnosti so učenci krožka Multimedije pravljico posneli in z mentorico Almo Kandare pripravili za ogled. Ustvarjanje kot tudi igranje glasbene pravljice je vsem nastopajočim učencem predstavljalo izjemen užitek, ob tem so se naučili tudi veliko novega.

Irena Cundrič Iskra

Posnetek si lahko ogledate na spodnji povezavi

POSNETEK GLASBENE PRAVLJICE

DOSTOPNOST