I-UČBENIK ZA GLASBENO UMETNOST

Pri pouku glasbena umetnost uporabljamo interaktivni elektronski učbenik (ZRSŠ ) za 8. razred:  https://eucbeniki.sio.si/gum8/index.html za 9. razred: https://eucbeniki.sio.si/gum9/index.html Interaktivni učbenik ti bo, po dogovoru z učiteljico, na voljo tudi v...