NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE KRESNIČKA

3. februarja je potekalo tekmovanje iz znanja naravoslovja imenovano KRESNIČKA.

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje iz znanja naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole. Učenci tekmujejo v sedmih tekmovalnih skupinah, določenih glede na razred, ki ga učenec obiskuje. Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki jih učenci lahko izvedejo doma ali v šoli od njihove objave v razpisu tekmovanja do dneva tekmovanja. Za vsako tekmovalno skupino so v razpisu objavljena navodila za izvedbo treh ali štirih poskusov, ki so, na kratko, naravoslovni. Vsebine, iz katerih črpamo, so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem od poskusov povezane tudi interdisciplinarno.

Naloge so bile dostopne na strani: DMFA SLOVENIJE

Tekmovali so učenci 4. razreda (5 učencev), 6. razreda (2 učenca) in 7. razreda (5 učencev). učenci so bili pri reševanju nalog uspešni, vendar sta priznanje dosegla le dva učenca:

ALJAŽ ŠTRUKELJ – 4. RAZRED IN

JAKOB ŠEGA – 7. RAZRED

ČESTITAMO!

DOSTOPNOST