NARAVOSLOVNI DAN – ZNANSTVENIK AŽBE

v novembru nas je dvakrat obiskal znanstvenik Ažbe in nam predstavil svet MIKROBIOLOGIJE. Spoznavali smo mikroorganizme, njihovo zgradbo, značilnosti. Spoznali smo koristne in škodljive mikroorganizme. ogledali smo si jih pod mikroskopom in jih gojili na prej pripravljenih gojiščih. Dneva sta potekala zabavno in veliko smo se novega naučili na zanimiv in dinamičen način. Spoznali smo se z delom znanstvenikov, tako da smo tudi sami izvajali različne poskuse.

SPLETNA STRAN – ZNANSTVENIK AŽBE

DOSTOPNOST