UREJANJE BESEDIL – 7. RAZRED

Računalništvo – Urejanje besedil je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo tista temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem izobraževanju.

Urejanje in oblikovanje besedila ima poleg estetskih učinkov tudi zelo močno uporabno vrednost. Z ustreznim oblikovanjem besedil in besedilnih dokumentov le-te tudi strukturiramo, kar nam omogoča hitrejše in enostavnejše spreminjanje dokumentov v prihodnje (npr. izdelava kazala, številčenje strani ter poglavji itd.)
Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri pisanju referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog pri drugih predmetih.

Vsak učenec dela za svojim računalnikom ter na koncu samostojno izdela projektno nalogo, pri kateri si temo izbere sam. Računalnik doma ni potreben.

Primeri projektnih nalog (urejenih in oblikovanih besedil):
NALOGE DODAMO NA KONCU ŠOLSKEGA LETA

DOSTOPNOST